ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใน idempiere

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นกระบวนการเรียกเก็บภาษีเพื่อเป็นหลักประกันไว้ส่วนหนึ่ง โดยในกระบวนการนี้ ผู้ที่ทำการซื้อสินค้าหรือบริการจะทำการหักเงินส่วนหนึ่งออกไปจากทั้งหมดที่ต้องจ่าย สำหรับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นั้นเราสามารถที่จะนำเอา Plugin ของ Colombia Localisation Withholding Tax มาใช้ เพื่อให้ในระบบ idempiere…

Continue Reading