ทำไมต้อง OPENSOURCE

เหตุผลที่เราควรจะนำ Opensource มาใช้งานในองค์กรณ์ของเรานั้น โดยส่วนมากเราจะคิดถึงแต่เรื่อง Cost เพราะจุดเด่นของ Opensource นั้นคือ Free License นั้นเอง แต่นอกเหนือจากเหตุผลในเรื่องของ Cost แล้วเรายังมีเหตุผลอื่นๆสนับสนุนอีกด้วย โดยทาง Admin สรุปจุดเด่นมาให้มีดังนี้

  • การปรับแต่ง( customizable ) เนื่องจากเราสามารถ Download Source code ของ Opensource มาได้ ดังนั้นในเรื่องของการปรับแต่งโปรแกรม Opensource จึงสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการที่เจาะจง (You can modify it to meet your specific needs.) บางอย่างได้มากกว่า Commercial Product ที่โดยส่วนมากแล้ว เจ้าของ Product มักจะไม่ค่อยยอมปรับแต่งโปรแกรมให้ เพราะไม่ต้องการให้มีความเสี่ยงจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปรับแต่งนั้นเอง ซึ่งในส่วนนี้นั่นเองที่เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของ Opensource ที่สามารถทำได้ดีกว่าในส่วนของ Commercial Product
  • Try Before You Buy หรือ การทดลองใช้ก่อน ตามนั้นเลยครับ Opensource นั้นเราสามารถนำมาใช้ได้ก่อน โดยไม่มีระยะเวลากำหนด ดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจ เราสามารถที่จะ Download Program มาทดลองใช้งานได้ก่อน และเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วจึงค่อยตัดสินใจ จ้าง Vendor เข้ามาเพื่อทำการ Implement จริงๆก็ได้ หรือสามารถ Implement เองก็ได้

นอกเหนือจากสองเหตุผลข้างต้นแล้วในมุมมองของนักพัฒนาเอง Opensource ส่วนมากจะ Apply เอา Best Practice มาใช้ เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับตัว Product ไม่ว่าจะเป็น Architecture หรือ Technic ต่างๆที่มีอยู่ใน Product เอง และนอกจากนี้ Opensource ที่ดีก็จะมี Community ที่คอยช่วย Support สนับสนุนอยู่ โดยหากเราติดปัญหาเราก็สามารถ ถามไปใน Community เพื่อให้ Contributor มาช่วยตอบได้

แต่ใช่ว่าการนำ Opensource จะดีไปทุกอย่าง การนำเอา Opensource ไปใช้นั้นหลักการสำคัญคือ ผู้นำไปควรจะศึกษาดีๆ หากศึกษาไม่ดีและนำไปใช้ก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ และนอกจากนั้นกรณีที่เลือก VENDOR ก็ควรเลือก Vendor ที่มีประสบการณ์ สามารถปรับแต่งโปรแกรมให้เราได้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *