การติดตั้งโปรแกรมสำหรับพัฒนา iDEMPIERE

ในการพัฒนา iDEMPIERE นั้นเราจะต้องทำการติดต้้งโปรแกรมต่างๆที่จำเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาให้เรียบร้อยก่อน สำหรับนักพัฒนาที่ใช้ Window ในการพัฒนา ก็จำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้นตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อน


 

Install PostgreSQL 9.6

iDempiere สามารถที่จะใช้ Oracle 11G หรือ 12C นอกจาก Oracle ยังสามารถใช้ Postgresql >=9.6 ขึ้นไปได้ สำหรับใน Post นี้ เราจะนำเสนอโดยการติดตั้ง Postgresql 9.6 โดยเราสามารถ Download Postgresql จาก  website ของ Postgresql 

หลังจากติดตั้งแล้ว เราจะสามารถใช้ pgadmin4 ติดต่อกับฐานข้อมูลได้ตามภาพ


Install Mercurial Client 4.5.3

iDEMPIERE จัดการ version ด้วย mercurial เราสามารถที่จะติดตั้ง mercurial client เพื่อให้เราสามารถที่จะทำการ update source code จาก idempiere remote repository ได้ โดยใน ตย. ของเรา จะติดตั้ง program 2 ตัว ดังนี้คือ

1. TortoiseHg เวอร์ชั้นในปัจจุบันของ TortoiseHg  คือ 4.9 ซึ่งเราสามารถ download มาใช้ได้ โดยหลังจากที่ได้ติดตั้งแล้วเราจะสามารถเรียกดู เวอร์ชั่นของ mercurial ได้ตามภาพ


Install Java JDK version 11

หลังจากติดตตั้งแล้ว เราสามารถทดสอบ version ที่ติดตั้งได้ตามนี้


Install Maven 3.6

หลังจากติดตตั้งแล้ว เราสามารถทดสอบ version ที่ติดตั้งได้ตามนี้


Install Eclipse Simrel

Download Eclipse จาก Link นี้  หลังจากที่ติดตั้งแล้วให้เราแตกไฟล์ออกมาเราจะได้ Folder Eclipse ตามภาพ


Install Eclipse Plugin 

หลังจากที่เราลง Eclipse แล้วให้เราเปิด Eclipse ขึ้นมาเพื่อติดตั้ง Plugin ที่เราต้องใช้ในการพัฒนา ได้แก่

  • Java 11 Support for Eclipse
  • Mercurial Eclipse Plugin 2.6.0
  • Tycho Build Tools
  • Maven Tycho Utilities
  • m2e Connector

หลังจากที่ลง Plugin เรียบร้อยเราก็พร้อมที่จะนำ idempiere project เข้ามาเพื่อเริ่มต้นการพัฒนาได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *